استخدام کارمند خدمات فرودگاهی
سیستم‌های کمک ناوبری

سیستم‌های کمک ناوبری

استخدام کارمند در هواپیمایی ایران ایرتور

استخدام کارمند در هواپیمایی ایران ایرتور

مرور یک سانحه هوایی؛ ژانویه 1990

مرور یک سانحه هوایی؛ ژانویه 1990

خروج اضطراری هواپیما
سیستم فرود مایکروویو

سیستم فرود مایکروویو

شوالیه سفید دو

شوالیه سفید دو

اشتباهات رایج در اولین پرواز

اشتباهات رایج در اولین پرواز

Something is wrong.
Instagram token error.

⏱ آخرین ویدیوهای Airplanes News